Tezler

Yönetilen Lisans, Yüksek ve Lisans ve Doktora Tezleri:

Yamaguchi, K., “Effect of Initial Thickness Distribution in Superplastic Bulge Forming”, Graduate School of Engineering, Tokyo Metropolitan University, JAPAN, 1998. (Scientific result: Paper published)

Suzuki, K., “Influence of Preforming on the Final Thickness Distribution of the Superplastically Deformed Domes,” Graduate School of Engineering, Tokyo Metropolitan University, JAPAN, 1998. (Scientific result: Paper published)

Kanemoto, Y., “Application of Curing Resin in the Manufacture of Two-dimensional Interlaced Fibers / Composite Structures” Graduate School of Engineering, Tokyo Metropolitan University, JAPAN, 1999. (Scientific result: Paper published)

Usugi, T., “Modeling of Superplastic Hemispherical Sheet Forming and Its Application to the Control of Final Thickness Distribution in the Bulge Forming Process” Graduate School of Engineering, Tokyo Metropolitan University, JAPAN, 1999. (Scientific result: Paper published)

El-Morsy, A., “Evaluation of Superplastic Characteristics of Ti-Alloy (Ti-4.5Al-3V-2Fe-2Mo) Using Multi-Dome Forming Method” Graduate School of Engineering, Tokyo Metropolitan University, JAPAN, 2000. (Scientific result: Paper published)

El-Morsy, A., “Development of Multi-Dome Forming Method to Evaluate the Superplastic Material Characteristics” Graduate School of Engineering, Tokyo Metropolitan University, JAPAN, 2000~2003. (Scientific result: Several Paper published) (Profesör, Ken-Ichi Manabe, Tokyo Metropolitan University, ile ortak yönetilen tez).

‘Taşıt Elektromekanik Fren Sistemi’, Fatih Yücel, M.Ü.F.B.E. Makine Eğitimi Anabilim Dalı, 2005 (Yüksek lisans)

Karalı, M., “Derin Levha Çekme İşleminde Pot Çemberi Baskısının Kontrolünün Cidar Kalınlığı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”, M.Ü.F.B.E. Makine Eğitimi Anabilim Dalı, 2005 (Doktora).

Toptaş E., “Akıllı Metallerin Aktüatör tasarımı uygulaması”, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, 2006, (Yüksek Lisans).

Tavukçu Ö., “ Sokak çocuklarına Meslek Kazandırmada Mesleki Eğitimin Planlanması”, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metal Eğitimi Anabilim Dalı, 2006, (Yüksek Lisans).

Tanboğa B., “FRP kompozitleri Yüksek Hız Çarpmaları karşısındaki Mekanik Davranışları”, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, 2007(Yüksek Lisans).

Çapkın A., “Talaş Kaldırmada kesici takım – talaş arayüzünün sonlu elemanlar ile modellemesi”, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mekatronik Eğitimi Anabilim Dalı, 2007 (Yüksek Lisans ).

Kahraman M., Levha Malzemelerin Sonlu Elemenalar Yöntemiyle Geri Esnemesinin İncelenmesi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, 2008 (Y L)

Çimenli Y., Üç Boyutlu Dik Kesme Simülasyonu ile Kesici Takım-Talaş Arayüzü Üzerine Bir İnceleme, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mekatronik Eğitimi Anabilim Dalı, 2008 (Y L)

Öztürk M., Metal eğitimi Alanında Mesleki Eğitime katılacak Sokak Çocuklarının Eğitim Seviyesinin İncelenmesi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metal İşleri Eğitimi Anabilim Dalı, 2008 (YL)