Öğrenim Bilgileri

Görev UnvanıGörev YeriYıl
Arş. Gör.Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi1985–1990
Öğr. Gör.Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu1990–1993
Dr. Ar. Gör.Graduate School of Engineering, Tokyo Metropolitan University, JAPAN1996–2001
Doktora sonrası araştırmaISAT Institut Superrior de l’Automobile et des Transport, University of Bourgogne, FRANCE2001~2002
Doç. Dr.ISAT Institut Superrior de l’Automobile et des Transport, University of Bourgogne, FRANCE2002~Şubat
Doç. Dr.Marmara Üniversitesi, Tek. Eğt. Fak. Mekatronik Bl. “Makine Mühendisliği Alanında Doçent-Belge sıra no: YÖK–16289”2002~Kasım
Prof. Dr.Marmara Üniversitesi, Tek. Eğt. Fak. Mekatronik Bl.2008~Aralık